Leif Wikøren Nilsen

Kristi himmelfartsdag

Kå skjedde? Kå henne e Jesus? Ill: «Tommy»...