Leif Wikøren Nilsen

Dersom eg visste eg sko døy...

...kå ville mine siste ord ha vore?

Eit tårn med fire klokker...