Leif Wikøren Nilsen

Det e'kkje rettferdig

Ein, to eller tre godterier?