Leif Wikøren Nilsen

Oppgjør etter syndefallet

1 Mos 3, 8-15