Leif Wikøren Nilsen

Fil 4, 6

Sann fred

Den som trur...