Leif Wikøren Nilsen

Joh 3, 11-16

Nikodemus og kobberslangen