Leif Wikøren Nilsen

Siste sundag i kyrkjeåret

Om å frykta Herren og venda seg bort frå det vonde

Dom

Var du der? Var du der?