Leif Wikøren Nilsen

Siste sundag i kyrkjeåret

Om å frykta Herren og venda seg bort frå det vonde

Kristi kongedag

Kvar den som er av sanninga, høyrer mi røyst..