Leif Wikøren Nilsen

Elsk din neste. Som deg sjølv

Frå det doble kjærleiksbodet - til krava i forbrukarsamfunnet