Leif Wikøren Nilsen

Frå Eden til Paradis

Om håp mindt i lidinga i verda