Leif Wikøren Nilsen

Kristi kongedag

Kvar den som er av sanninga, høyrer mi røyst..