Leif Wikøren Nilsen

Jesu namnedag

Barnet som skal frelsa folket frå syndene