Leif Wikøren Nilsen

Jesu namnedag

Barnet som skal frelsa folket frå syndene

Godt nyttår

La året bli kalla eit Guds år