Leif Wikøren Nilsen

Tigerforeldre

Har du høyrt uttrykket?