Leif Wikøren Nilsen

Litt om faste

Om å sette nesten i sentrum..