Leif Wikøren Nilsen

Brann, den enkelte og samfunnet vårt

I etterkant av brann på barneskulen på Vikeså