Leif Wikøren Nilsen

Mitt prekenarkiv

Her finner du preikene mine (og nokre andakter) som eg har skrive. Sortert etter bibelvers, kyrkjeåret med meir. Oppdateres plutselig..
4 Mos 6, 24-26
2 Krøn 1, 7-12
Job 28, 28
Sal 62, 8-9
Jes 43, 16-21
Jes 51, 11-12
Jes 53, 4f
Jes 58, 6f

Matt 1, 20f
Matt 2, 1-12
Matt 3, 11-12
Matt 3, 13-17
Matt 4, 17
Matt 5, 1-12
Matt 5, 13-16
Matt 6, 6
Matt 6, 6ff
Matt 6, 9-13
Matt 6, 16-18
Matt 7, 7-12
Matt 7, 24-29
Matt 8, 14-15
Matt 8, 14-17
Matt 11, 16-19
Matt 11, 28
Matt 11, 28-30
Matt 14, 22f
Matt 18, 1-6.10-14
Matt 19, 27-30
Matt 20, 1-16
Matt 22, 38
Matt 24, 35-44
Matt 25, 31-46
Matt 26, 36-45
Matt 28, 16-20
Mark 1, 40-45
Mark 2, 1-12
Mark 5, 35-43
Mark 6, 30-44
Mark 10, 28-31
Mark 12, 41-44
Mark 16, 19-20
Luk 1, 30
Luk 2, 10
Luk 2, 21
Luk 6, 36-42
Luk 7, 36-50
Luk 8, 4-15
Luk 9, 23-26
Luk 9, 57-62
Luk 11, 3
Luk 12, 35-40
Luk 13, 6-9
Luk 13, 18-21
Luk 15, 11-32
Luk 17, 11-19
Luk 21, 31-32
Luk 22, 7-18
Joh 1, 17
Joh 1, 29-34
Joh 2, 1-11
Joh 3, 11-16
Joh 3, 16
Joh 5, 24
Joh 12, 20-21
Joh 12, 24
Joh 14, 23-29
Joh 15, 6
Joh 15, 9-12
Joh 15, 12-15
Joh 15, 13-17
Joh 18, 33-37
Joh 20, 19-31
Joh 20, 20-33
Joh 21, 1-14
Rom 1, 16
Rom 3, 24
Rom 12
1 Kor 3, 4-11
1 Kor 10, 1-6
1 Kor 13
1 Kor 15, 54f
Ef 2, 1-10
Ef 2, 8
Ef 6, 1-4
Ef 6, 12
Ef 6,10-18
Fil 1, 12ff
Fil 3, 12ff
Tit 3, 4-7
Hebr 13, 44-46
1 Pet 1, 3-9
1 Pet 2, 9
1 Pet 4, 12-19

2. søndag i advent
Nyttårsaften
Jesu namnedag
Helligtrekongersdag
Kristi openberringsdag
2. søndag i openberringstida
3. søndag i openberringstida
5. søndag i openberringstida
Såmannssøndag
3. søndag i fastetida
4. søndag i fastetida
Skjærtorsdag
2. søndag i påsketida
4. søndag i påsketida
5. søndag i påsketida
6. søndag i påsketida
Helgetorsdag
Kristi himmelfartsdag
Søndag før pinse
Treenighetssøndag
2. søndag i treeiningstida
9. søndag i treeiningstida
11. søndag i treeiningstida
13. søndag i treeiningstida
14. søndag i treeiningstida
Vingårdssøndagen
15. søndag i treeiningstida
16. søndag i treeiningstida
17. søndag i treeiningstida
19. søndag i treeiningstida
23. søndag i treeiningstida
Kristi kongedag
Domssøndag
17. mai
Mikkelsmesse
Hausttakkefest
Bots- og bønnedag

Advent
Påske
Pinse
Pinsedag
Treenighetstiden

Gravferd

22. juli
Begravelse
Bibelen
Brann
Eldrefest
Gravlund
Guttelaget
Konfirmantpresentasjon
Noen tanker om det å legge ut prekener på nett...

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..